Ini Senarai Kod Rahsia Netflix Untuk Pencarian Filem Dan Rancangan TV Mengikut Kategori

Senarai Kod Rahsia Netflix Untuk Pencarian Filem Dan Rancangan TV Mengikut Kategori

Tahukah anda, sebenarnya terdapat kod rahsia yang boleh digunakan bagi mencari filem dan rancangan tv mengikut kategori di Netflix. Jadi anda boleh tonton mengikut genre atau kategori yang anda suka.

Di Netflix Malaysia sahaja katanya mengandungi lebih 5000 cerita yang mengandungi pelbagai genre atau jenis cerita. Ada filem, ada tv siri, rancangan tv, animasi, filem untuk kanak-kanak. Si-Fi & Fantasi, Drama, Muzik, Dokumentari dan banyak lagi.

Jadi dengan menggunakan kod rahsia ini, ianya akan disusun mengikut kategori tersebut. Sebagai contoh, jika anda menggunakan kod 4370, akan dipaparkan semua cerita yang berkaitan dengan filem sukan. Jika menggunakan kod 52117 akan dipaparkan semua cerita berkaitan British TV Show.

Senarai Kod Rahsia Netflix Untuk Pencarian Filem Dan Rancangan TV Mengikut Kategori


Senarai Penuh Kod Rahsia Netflix

Jadi cara menggunakan kod rahsia ini adalah seperti berikut :

Langkah 1) Taip URL ini : https://www.netflix.com/browse/genre/MASUKKANNOMBOR

Langkah 2) Tukar "MASUKKANNOMBOR" pada URL tersebut dengan kod kategori yang anda seperti yang disenaraikan dibawah

Genre/Kategori Kod
Action & Adventure 1365
Asian Action Movies 77232
Classic Action & Adventure 46567
Action Comedies 43040
Action Thrillers 43048
Adventures 7442
Comic Book and Superhero Movies 10118
Westerns 7700
Spy Action & Adventure 10702
Crime Action & Adventure 9584
Foreign Action & Adventure 11828
Martial Arts Movies 8985
Military Action & Adventure 2125
Anime (7424) 7424
Adult Animation 11881
Anime Action 2653
Anime Comedies 9302
Anime Dramas 452
Anime Features 3063
Anime Sci-Fi 2729
Anime Horror 10695
Anime Fantasy 11146
Anime Series 6721
Children & Family Movies 783
Movies for ages 0 to 2 6796
Movies for ages 2 to 4 6218
Movies for ages 5 to 7 5455
Movies for ages 8 to 10 561
Movies for ages 11 to 12 6962
Education for Kids 10659
Disney 67673
Movies based on children’s books 10056
Family Features 51056
TV Cartoons 11177
Kids’ TV 27346
Kids Music 52843
Animal Tales 5507
Classic Movies 31574
Classic Comedies 31694
Classic Dramas 29809
Classic Sci-Fi & Fantasy 47147
Classic Thrillers 46588
Film Noir 7678
Classic War Movies 48744
Epics 52858
Classic Foreign Movies 32473
Silent Movies 53310
Classic Westerns 47465
Comedies 6548
Dark Comedies 869
Foreign Comedies 4426
Late Night Comedies 1402
Mockumentaries 26
Political Comedies 2700
Screwball Comedies 9702
Sports Comedies 5286
Stand-up Comedy 11559
Teen Comedies 3519
Satires 4922
Romantic Comedies 5475
Slapstick Comedies 10256
Cult Movies 7627
B-Horror Movies 8195
Campy Movies 1252
Cult Horror Movies 10944
Cult Sci-Fi & Fantasy 4734
Cult Comedies 9434
Documentaries (6839) 6839
Biographical Documentaries (3652) 3652
Crime Documentaries (9875) 9875
Foreign Documentaries (5161) 5161
Historical Documentaries (5349) 5349
Military Documentaries (4006) 4006
Sports Documentaries (180) 180
Music & Concert Documentaries (90361) 90361
Travel & Adventure Documentaries (1159) 1159
Political Documentaries (7018) 7018
Religious Documentaries (10005) 10005
Science & Nature Documentaries (2595) 2595
Social & Cultural Documentaries (3675) 3675
Dramas 5763
Biographical Dramas 3179
Classic Dramas 29809
Courtroom Dramas 528582748
Crime Dramas 6889
Dramas based on Books 4961
Dramas based on real life 3653
Tearjerkers 6384
Foreign Dramas 2150
Sports Dramas 7243
Gay & Lesbian Dramas 500
Independent Dramas 384
Teen Dramas 9299
Military Dramas 11
Period Pieces 12123
Political Dramas 6616
Romantic Dramas 1255
Showbiz Dramas 5012
Social Issue Dramas 3947
Faith & Spirituality 26835
Faith & Spirituality Movies 52804
Spiritual Documentaries 2760
Kids Faith & Spirituality 751423
Gay & Lesbian Movies 5977
Gay & Lesbian Comedies 7120
Gay & Lesbian Dramas 500
Romantic Gay & Lesbian Movies 3329
Foreign Gay & Lesbian Movies 8243
Gay & Lesbian Documentaries 4720
Gay & Lesbian TV Shows 65263
Horror Movies 8711
B-Horror Movies 8195
Creature Features 6895
Cult Horror Movies 10944
Deep Sea Horror Movies 45028
Foreign Horror Movies 8654
Horror Comedy 89585
Monster Movies 947
Slasher and Serial Killer Movies 8646
Supernatural Horror Movies 42023
Teen Screams 52147
Vampire Horror Movies 75804
Werewolf Horror Movies 75930
Zombie Horror Movies 75405
Satanic Stories 6998
Independent Movies 7077
Experimental Movies 11079
Independent Action & Adventure 11804
Independent Thrillers 3269
Romantic Independent Movies 9916
Independent Comedies 4195
Independent Dramas 384
Music 1701
Kids Music 52843
Country & Western/Folk 1105
Jazz & Easy Listening 10271
Latin Music 10741
Urban & Dance Concerts 9472
World Music Concerts 2856
Rock & Pop Concerts 3278
Musicals 13335
Classic Musicals 32392
Disney Musicals 59433
Showbiz Musicals 13573
Stage Musicals 55774
Romantic Movies 8883
Romantic Favorites 502675
Quirky Romance 36103
Romantic Independent Movies 9916
Romantic Foreign Movies 7153
Romantic Dramas 1255
Steamy Romantic Movies 35800
Classic Romantic Movies 31273
Romantic Comedies 5475
Sci-Fi & Fantasy 1492
Action Sci-Fi & Fantasy 1568
Alien Sci-Fi 3327
Classic Sci-Fi & Fantasy 47147
Cult Sci-Fi & Fantasy 4734
Fantasy Movies 9744
Sci-Fi Adventure 6926
Sci-Fi Dramas 3916
Sci-Fi Horror Movies 1694
Sci-Fi Thrillers 11014
Foreign Sci-Fi & Fantasy 6485
Sports Movies 4370
Sports Comedies 5286
Sports Documentaries 180
Sports Dramas 7243
Baseball Movies 12339
Football Movies 12803
Boxing Movies 12443
Soccer Movies 12549
Martial Arts, Boxing & Wrestling 6695
Basketball Movies 12762
Sports & Fitness 9327
Thrillers 8933
Action Thrillers 43048
Classic Thrillers 46588
Crime Thrillers 10499
Foreign Thrillers 10306
Independent Thrillers 3269
Gangster Movies 31851
Psychological Thrillers 5505
Political Thrillers 10504
Mysteries 9994
Sci-Fi Thrillers 11014
Spy Thrillers 9147
Steamy Thrillers 972
Supernatural Thrillers 11140
TV Shows 83
British TV Shows 52117
Classic TV Shows 46553
Crime TV Shows 26146
Cult TV Shows 74652
Food & Travel TV 72436
Kids’ TV 27346
Korean TV Shows 67879
Miniseries 4814
Military TV Shows 25804
Science & Nature TV 52780
TV Action & Adventure 10673
TV Comedies 10375
TV Documentaries 10105
TV Dramas 11714
TV Horror 83059
TV Mysteries 4366
TV Sci-Fi & Fantasy 1372
Reality TV 9833
Teen TV Shows 60951

Selamat menonton...!

Post a Comment

Previous Post Next Post