1292 Kawasan Mengalami Gangguan Bekalan Air Akibat Henti Tugas Loji Rawatan Air Sungai Selangor

1292 Kawasan Mengalami Gangguan Bekalan Air Akibat Henti Tugas Loji Rawatan Air Sungai Selangor

Sekali lagi berlaku pencemaran sumber air mentah di Sungai Selangor.

Air Selangor memaklumkan henti tugas Loji Rawatan Air Sungai Selangor Fasa 1, Fasa 2, Fasa 3 dan Rantau Panjang pencemaran dikesan di Sungai Selangor pada jam 2 pagi, 19 Oktober 2020.

Selepas paip pecah, pair bocor dan kini pula pencemaran sumber air mentah kerap kali berlaku di Selangor. Tidak cukup dengan PKPB yang kini dilaksanakan di 3 wilayah (Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya) dan kini ditambah lagi dengan gangguan bekalan air pula.

Gangguan Bekalan Air Melibatkan 1292 Kawasan

Disebabkan henti tugas keempat-empat loji ini, ianya telah memberi kesan dan menyebabkan gangguan bekalan air tidak berjadual melibatkan 1,196,457 akaun merangkumi 1,292 kawasan di Wilayah Kuala Lumpur, Petaling, Klang/Shah Alam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan Kuala Langat.

Berikutan kejadian ini, Air Selangor akan menyediakan bantuan bekalan air dengan menggerakkan lori-lori ke kawasan-kawasan terjejas.

Sebarang kemaskini berkaitan maklumat gangguan bekalan air tidak berjadual ini akan dimaklumkan menerusi laman sosial media Air Selangor termasuk Twitter, Facebook, Instagram, aplikasi Air Selangor dan menerusi laman sesawan www.airselangor.com

Senarai 1,292 Kawasan Terjejas

Wilayah Petaling

1292 Kawasan Mengalami Gangguan Bekalan Air Akibat Henti Tugas Loji Rawatan Air Sungai Selangor

1292 Kawasan Mengalami Gangguan Bekalan Air Akibat Henti Tugas Loji Rawatan Air Sungai Selangor

1292 Kawasan Mengalami Gangguan Bekalan Air Akibat Henti Tugas Loji Rawatan Air Sungai Selangor

Wilayah Klang/Shah Alam

1292 Kawasan Mengalami Gangguan Bekalan Air Akibat Henti Tugas Loji Rawatan Air Sungai Selangor

1292 Kawasan Mengalami Gangguan Bekalan Air Akibat Henti Tugas Loji Rawatan Air Sungai Selangor

Wilayah Gombak

1292 Kawasan Mengalami Gangguan Bekalan Air Akibat Henti Tugas Loji Rawatan Air Sungai Selangor

1292 Kawasan Mengalami Gangguan Bekalan Air Akibat Henti Tugas Loji Rawatan Air Sungai Selangor

1292 Kawasan Mengalami Gangguan Bekalan Air Akibat Henti Tugas Loji Rawatan Air Sungai Selangor

Wilayah Kuala Lumpur

1292 Kawasan Mengalami Gangguan Bekalan Air Akibat Henti Tugas Loji Rawatan Air Sungai Selangor

1292 Kawasan Mengalami Gangguan Bekalan Air Akibat Henti Tugas Loji Rawatan Air Sungai Selangor

1292 Kawasan Mengalami Gangguan Bekalan Air Akibat Henti Tugas Loji Rawatan Air Sungai Selangor

Wilayah Kuala Selangor

1292 Kawasan Mengalami Gangguan Bekalan Air Akibat Henti Tugas Loji Rawatan Air Sungai Selangor

1292 Kawasan Mengalami Gangguan Bekalan Air Akibat Henti Tugas Loji Rawatan Air Sungai Selangor

1292 Kawasan Mengalami Gangguan Bekalan Air Akibat Henti Tugas Loji Rawatan Air Sungai Selangor

bertabahalah...

Post a Comment

Previous Post Next Post